Saturday, 5 November 2011

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Dunia Seni Visual (Tahun 2)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
 Dunia Seni Visual  (Tahun 2)
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual                                                                         
Kelas                   : 2 ZQ                                                         
 Masa                    : 60 minit
Bidang                 : Corak dan Rekaan  (Tiupan)                          
Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi  ( Hiasan Dinding )
Standard Pembelajaran2.1.1  Unsur seni
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

       2.1.2 Prinsip Rekaan  
2.1.2.1
2.1.2.2
                                                     2.2.2 Proses dan Teknik
2.2.2.1 Teknik Tiupan
      2.3 Ekspresi Kreatif
2.3.1
2.3.2
2.3.3
                                          2.4 Apresiasi Seni
2.4.1
2.4.2
Objektif  PembelajaranPada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan  
                                             mengikut tajuk)
  1. Menghasilkan corak tidak terancang menggunakan teknik tiupan dengan menekankan unsur garisan,warna dan jalinan serta prinsip ritma dan pergerakan.
  2. Menghasilkan corak teknik tiupan dengan  mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
  1. Membuat apresiasi terhadap  karya.
Aktiviti P&P
  1. Guru menunjukkan contoh hasil tiupan dan bersoal jawab tentang gambar hasil tiupan. (EK1)
  2. Guru menunjukkan cara menghasilkan corak menggunakan teknik tiupan. (EK4)
  3. Murid menghasilkan corak menggunakan teknik tiupan dan menjadikannya sebagai hiasan dinding. ( EK1 ,EK2 ,EK3, EK4)
  4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK2 dan EK5)

EMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni
Bahan Bantu Belajar
1.  Contoh   :  Corak hasil teknik tiupan
2.   Alat        :  Surat khabar, berus lukisan, palet, dan straw
3.   Bahan    :  Kertas lukisan, gam, kad manila, cat poster atau cat air.

Penilaian P&PProses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak teknik tiupan berdasarkan   
                             empat Standard Kandungan.